Hardware “capado”

A palabra capar, tan utilizada no mundo animal (a equivalente humana sería castrar) tamén se utiliza no ámbito das TIC. Acostumamos oír que un ordenador ten os portos “capados” para evitar descargas como e-mule ou torrents, ou os posuidores dun iPhone...