Razóns para ler “Ready Player One”

Razóns para ler “Ready Player One”

A cada ano que pasa, as lecturas que fago por pracer disminúen. Teño probado de todo; un rincón de lectura cunha boa cadeira, un libro electrónico con luz, autoobrigas de ler un libro ao mes… pero, ao final, acaban sendo imposicións internas que me provocan máis...
Clef two-factor authentication